| Werkfit |

Heb je een Ziektewet-, Arbeidsongeschiktheid-, Wajong- of WW-uitkering en ben je nog niet helemaal klaar om aan de slag te gaan? Je weet niet welke beroepen er bij je passen of je bent onzeker over de arbeidsmarkt? Je weet niet zo goed hoe je moet omgaan met je beperkingen en mogelijkheden in werk? Een Werkfit maken traject helpt je om jouw positie op de arbeidsmarkt beter te leren kennen en te verbeteren. 

Hoe ziet een Werkfit maken traject uit?

Een Werkfit maken traject is een persoonlijk en individueel maatwerktraject. Het traject kan bestaan uit één of meerdere activiteiten die zijn afgestemd op jouw wensen, capaciteiten en belastbaarheid. Samen bepalen we welke activiteiten we inzetten zodat we na afronding van het traject een succesvol resultaat hebben bereikt.

We starten het traject met een intakegesprek waarin jouw situatie in kaart wordt gebracht. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een re-integratieplan opgesteld. In het re-integratieplan staan de activiteiten vermeld die worden ingezet om jou weer werkfit te maken. De volgende activiteiten kunnen onderdeel uitmaken van het traject:

In beeld brengen van de arbeidsmarktpositie
Bij deze activiteit worden concrete functies en mogelijkheden in kaart gebracht zodat duidelijk wordt in welke richting jij jouw loopbaan kunt gaan vervolgen.

Verbeteren persoonlijke effectiviteit
Voor het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit wordt er door middel van één-op-één coachingsgesprekken gewerkt aan mogelijke knelpunten en worden deze hanteerbaar gemaakt.

Versterken van de werknemersvaardigheden
Bij deze activiteit gaat het om het (weer) opbouwen van een arbeidsritme zodat uiteindelijk werk weer stapsgewijs kan worden ingepast in jouw leven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het inzetten van een passende werkervaringsplaats/stage als tussenstap naar een betaalde baan. Op die manier kun je jezelf praktisch oriënteren op nieuwe functies en beroepen. Ik help jou bij het vinden van een passende werkervaringsplaats.