| Bedrijven |

cropped-cropped-crc-logo-a1.png

Good leaders develop ideas
Great leaders develop people
The best leaders develop new leaders

– Bobby Umar –

Bij Colorful Rebel Coaching kun je naast loopbaantrajecten, die ingezet kunnen worden voor o.a. persoonlijke ontwikkeling van werknemers, ook terecht voor re-integratie en outplacement trajecten.

I. LOOPBAANCOACHING

Komt het in jouw bedrijf ook voor dat je potentie ziet in je werknemer, maar dat er nog een paar aandachtspunten zijn waar hij aan moet werken. En kijk je naast de competenties van een werknemer ook naar zijn drijfveren (intrinsieke motivatie) en zijn energiebalans? Wordt hij gelukkig van structuur en regels of wil hij innovatief en creatief bezig zijn? Door het inzetten van een MyDrives assessment, in combinatie met coaching, kun je op een positieve manier investeren in je werknemers waardoor zij meer inzicht krijgen in zichzelf en hun vaste denkpatronen en handelingen leren doorbereken en hierdoor effectiever, flexibeler en succesvoller worden.

II. RE-INTEGRATIE

Tijdens het re-integratie traject begeleid ik de werknemer, die door ziekte langere tijd uit de roulatie is, terug naar werk. In dit traject worden persoonlijke vaardigheden en eigenschappen in kaart gebracht en er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van vaardigheden die van toegevoegde waarde zijn bij het vinden van werk. Ook vindt er een arbeidsmarktoriëntatie plaats en krijgt de werknemer de kans om d.m.v. een werkervaringsplaats een kijkje te nemen in de keuken van een ander bedrijf om op die manier zijn interesses en belastbaarheid te toetsen.

III. OUTPLACEMENT

Het kan voorkomen dat je werknemer je bedrijf moet verlaten b.v. als er sprake is van een reorganisatie. Vaak komt de werknemer dan in aanmerking voor een outplacementtraject wat dan vastligt in een sociaal plan of in een vaststellingsovereenkomst. Tijdens het outplacementtraject krijgt de werknemer professionele ondersteuning in zijn zoektocht naar een nieuwe baan en wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de interesses, drijfveren, talenten, kwaliteiten en valkuilen van de werknemer.

IV. PREVENTIE

Soms wordt een werknemer in zijn leven overmand door gebeurtenissen, life events, waar hij niet voor heeft gekozen. Deze life events hebben een grote impact op zijn leven, niet alleen privé, maar ook op het werk. De werknemer zit niet lekker in zijn vel, hij loopt vast, heeft weinig energie en zijn productiviteit wordt minder. Voor zowel werkgever als werknemer is dit geen prettige situatie en de kans zit erin dat de werknemer zich ziek gaat melden. Om ervoor te zorgen dat de werknemer duurzaam inzetbaar blijft, ga ik in gesprek met hem om hem daar waar nodig te ondersteunen en tools aan te reiken zodat hij weer evenwichtig, positief en flexibeler in het leven gaat staan.

V. BURN-OUT

Een burn-out is het gevolg van een langdurige periode van stress en overspanning. Langdurige stress en spanning zorgt ervoor dat de fysieke en mentale energiereserves van de werknemer als het ware “opgebrand” raken. Problemen op het werk die veel spanning veroorzaken kunnen hier bijvoorbeeld aanleiding voor geven. Buiten het feit dat een burn-out zeer vervelend is voor de werknemer, kan het ook leiden tot langdurige uitval.

Wil jij je werknemers ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling of bijdragen aan hun duurzame inzetbaarheid. Of is je werknemer door ziekte langere tijd uit de roulatie en wil je dat hij hierin begeleid wordt? Neem dan contact op met mij voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om de mogelijkheden te bespreken en een traject op maat samen te stellen.