| Burn-out |

Een probleem is niet iets om op te lossen
Het is een boodschap om naar te luisteren

In mijn praktijk spreek ik vaak mensen die op hun werk zijn uitgevallen met stress- of burn-out gerelateerde klachten. Ze geven aan dat ze last hebben van vermoeidheid, vergeetachtigheid, slaapproblemen, concentratieverlies en ze zijn gespannen en prikkelbaar. Daar waar de klachten vaak eenzelfde beeld laten zien, kan de oorzaak ergens anders liggen; deze hoeft niet alleen werkgerelateerd te zijn. Binnen de trajecten vind ik het dan ook belangrijk om verder te kijken dan alleen de klachten in relatie tot werk, ook maatschappelijke factoren, persoonlijkheid, privéproblemen en levensgeschiedenis moeten in ogenschouw genomen worden.

Tijdens het traject worden, naast het in kaart brengen van de hulpvragen en stressbronnen, jouw persoonlijkheid, (belemmerende) overtuigingen, patronen, waarden en normen en andere zaken die ervoor zorgen dat jouw persoonlijke ontwikkeling stagneert in beeld gebracht. In dit proces maak ik o.a. gebruik van systemische en biografische principes, attitudinal healing, persoonlijkheidstypen, drijfveren en kleurentheorieën met als doel om jou inzichten en tools aan te reiken die jou helpen om je leven meer in te richten passend bij wie je in essentie bent.

Burn-out kun je dan ook zien als een signaal dat er iets in je leven moet veranderen; een boodschap om naar te luisteren. Het dwingt je als het ware om het rustiger aan te doen als je jezelf te veel belast.