| Coachen op Biografie |

Het leven wordt voorwaarts geleefd,
maar achterwaarts begrepen
– S. Kierkegaard –

Ieder mens heeft zijn geheel eigen unieke geschiedenis. Door hierop terug te kijken en deze geschiedenis in kaart te brengen kun je ontdekken dat er verbanden liggen tussen onsamenhangende fragmenten en ogenschijnlijk losstaande gebeurtenissen.

Door deze terugblik kun je overtuigingen en patronen opsporen en inzicht krijgen in jouw persoonlijke ontwikkeling. Je gaat zien waarom je steeds weer opnieuw vastloopt in dezelfde situatie, waarom dat jij altijd de verantwoordelijkheid draagt, waarom je niet durft te kiezen voor jezelf, waarom je alles opkropt, waarom je niet doorzet, waarom je er vanuit gaat dat je het toch niet kunt en waarom je niet je grenzen aangeeft.

Op het moment dat jij je bewust wordt van deze (belemmerende) overtuigingen en patronen ga je ze veel sneller herkennen en is het makkelijker om herhaling te voorkomen en voor ander gedrag te kiezen.

In het coachingstraject gaan we samen aan de slag om jouw familie-DNA, waarden & normen, (belemmerende) overtuigingen en patronen op te sporen en hierin een verbinding te leggen tussen jouw levensgeschiedenis en je gedrag.