| Coaching bij angst |

Angstproblematiek behoort tot de top 5 van meest voorkomende mentale problemen die mensen ervaren. Dit terwijl angst bij het leven hoort; het is op zichzelf een normale en nuttige emotie. We hebben angst nodig om te overleven en om ons te waarschuwen voor mogelijke gevaren. Problemen ontstaan als angstgevoelens opkomen op het verkeerde moment. De angst beschermt je dan tegen een gevaar dat er in feite niet is.

Angst kan dan ook een grote invloed hebben op de manier hoe jij het leven ervaart. Het kan ervoor zorgen dat je gebukt gaat onder deze angst, je bent onrustig en ervaart ongemak. Je voelt je bezorgd of gespannen, je ervaart stress of je bent snel geprikkeld. En het kan er uiteindelijk toe leiden dat je dingen uit de weg gaat (er ontstaat vermijdingsgedrag).

Angst mag er zijn, net zoals negatieve gedachten en emoties er mogen zijn. Je hoeft ze niet te vermijden of weg te duwen. Accepteer dat ze er zijn, kijk naar waar je wel invloed op hebt en richt je daarop.

Het uitvlakken van angst staat dan ook NIET centraal in mijn coaching. Ik help je om een waardevoller leven te leren leiden waar angst een onderdeel van uit maakt. Acceptatie, mildheid, bereidheid en mindfulness maken deel uit van dit proces. Ik leer je om je angsten niet langer uit de weg te gaan, maar om ze uit te nodigen en ze te ervaren.

Mijn motto is dan ook:

Ik ben bang en doe het niet
Ik ben bang en doe het wel

Het zorgt voor een totaal andere beleving, de keuze is dan ook aan jou.