| MyDrives | MyHabits | MyMatch |

MyDrives120x164

| MyDrives |

De persoonlijkheid van ieder mens kan worden vertaald naar één of vaak meerdere kleuren. MyDrives hanteert er zeven. Geeft rood de doorslag? Dan ben je een daadkrachtig individu dat zich niet snel laat stoppen door wat dan ook. Als groen de overhand heeft, ben je een inlevend en harmonieus persoon die in teamverband het beste tot zijn recht komt. Blauw staat onder meer voor structuur, regels en discipline. Et cetera.

MyDrives analyseert je verborgen drijfveren. Dat gebeurt aan de hand van een vragenlijst die je zelf invult. Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer een half uur tot drie kwartier in beslag. De antwoorden worden vervolgens verwerkt, waarna je een rapport op maat ontvangt. Daarin staat in een grafiek vermeld welke kleur of kleuren je persoonlijkheid bepalen. In een andere grafiek is te zien welke kleuren juist botsen met je persoonlijkheid. Het rapport bevat ook een persoonlijke energiebalans en een uitgebreide inhoudelijke uitleg van de zeven kleuren.

de-kleuren

| MyHabits |

Als je inzicht hebt gekregen in jezelf én de ander, ben je klaar om de volgende stap te zetten. Je gebruikt dan de kleuren en laat het bijbehorende gedrag zien waar je jezelf gelukkig bij voelt. Maar je verlaat ook je comfortzone, zet nieuwe kleuren in en laat nieuw gedrag zien dat beter past bij de ander en de situatie.

MyHabits doorbreekt je vaste denkpatronen en handelingen. Met als uiteindelijk resultaat: je wordt effectiever, minder gestrest en succesvoller. Daartoe ontvang je twee tot drie keer per week een persoonlijke, motiverende opdracht die weinig tijd vraagt en die bovendien leuk is om te doen.

Er zijn drie soorten opdrachten. Opdrachten die je bewust maken van je verborgen drijfveren. Opdrachten die je leren om even te pauzeren en na te denken, zodat je niet steeds dezelfde, automatische reactie vertoont. En opdrachten die je kennis laten maken met andere kleurtypen, die je vervolgens bewust leert in te zetten om het juiste en het best passende gedrag te vertonen in een bepaalde situatie. Dit laatste is heel belangrijk.

Nadat je tien weken en hopelijk met veel plezier verschillende sms-opdrachten hebt uitgevoerd, vul je de afsluitende vragenlijst in. Dan wordt de hamvraag beantwoord: in welke mate zijn je oude denkpatronen doorbroken en is je bestaande gedragsrepertoire in positieve zin uitgebreid? De resultaten in het MyHabits rapport geven precies aan in hoeverre jij je gewoontegedrag hebt doorbroken, zodat je in staat bent om meer bewust het bijpassende gedrag te kiezen in elke werksituatie en – meer uitgebreid – in privésituaties.

hoe-werkt-het

| MyMatch |

MyMatch werkt met 20 gedragstypen. Die zijn gebaseerd op verschillende combinaties van kleuren. Op die manier geeft MyMatch inzicht in welk type persoonlijkheid het beste past bij een bepaalde functie. Gaat het b.v. om een salesfunctie? Dan is wellicht ‘de scherpschutter’ (combinatie van oranje en blauw) of ‘de impulsieve’ (combinatie van oranje en rood) het best passende profiel. MyMatch geeft overtuigend aan of de drijfveren en daarmee de persoonlijkheid van de sollicitant matchen met de vacature.