Enneagram

Enkele jaren geleden ben ik voor het eerst in contact gekomen met het enneagram en toevallig kwam ik vorige week weer hierover in gesprek met een coach. Zij leende mij een boek van Hanna Nathans ‘werken met het enneagram’ en ik ben wederom geboeid door deze materie en mijn boekenkast is weer een boek rijker.

Het enneagram kan gebruikt worden om het zelfinzicht te vergroten en als leidraad voor de eigen ontwikkeling; daarmee vergroot men zijn persoonlijke effectiviteit. Het enneagram kan tevens gebruikt worden om meer inzicht in collega’s te krijgen om hiermee een effectievere communicatie en realistischere samenwerking te bereiken. Het plezier in de samenwerking zal op deze manier toenemen alsook het resultaat.

Op het moment dat mensen zich gaan ontwikkelen leren ze afstand te nemen van hun automatische reactiepatroon. Ze krijgen dan geestelijke ruimte voor effectieve strategieën. Wanneer iemand zich bewust wordt van zijn bril waardoor hij de wereld bekijkt, van zijn onderliggende drijfveren en van zijn reactiepatronen, kan hij kiezen of hij dit wereldbeeld en deze drijfveren en reactiepatronen automatisch in zijn gedrag wil blijven uiten, of dat hij zijn gedrag meer wil afstemmen op wat de situatie vraagt.

Het inzetten van het enneagram is een van de manieren om te werken aan persoonlijke en/of teamontwikkeling. Bepaal voor jezelf welke manier het beste bij jou of je bedrijf past en ga aan de slag!

Organisatieopstelling

Een aantal maanden geleden ben ik gestart met een opleiding tot familie- & organisatieopsteller. In die korte tijd heeft me dat al veel nieuwe inzichten over mezelf en over mijn beperkende overtuigingen gegeven en ook een andere kijk op de dynamiek in mijn familie. Deze dynamieken zijn niet alleen terug te vinden in je familie, maar zijn ook aanwezig in het bedrijf waar je werkzaam bent. Deze dynamieken zijn de onzichtbare winden die door het bedrijf waaien en die medewerkers soms vleugels geven en soms juist ziek maken, zonder dat ze dat weten en zonder dat ze dat willen. De negatieve effecten van deze dynamieken worden ervaren als problemen in de organisatie: het loopt niet, we hebben interne communicatieproblemen, het lijkt wel of het niet mag lukken, we handelen anders dan we gewend zijn…etc. De vraag is dan wat speelt er in de achtergrond van dit systeem, waardoor datgene dat medewerkers nu als probleem ervaren, wordt veroorzaakt?

Loop je als bedrijf of als medewerker tegen dit soort problemen aan, dan zou ik zeker een organisatieopstelling overwegen; dit kan in korte tijd veel duidelijk maken. Het boek van Jan Jacob Stam ‘Het verbindende veld, organisatieopstellingen in de praktijk’ geeft hierin al veel duidelijkheid.